Кариери

Благодарим ви за интереса да се присъедините Сертифициране LabTest. 

Това е вълнуващо време да бъдете част от нарастващия ни екип!

Моля, свържете се с нас на адрес jobs@labtestcert.com, ако някой от текущите публикации предизвиква интереса ви. 

Бихме искали да говорим с вас!

Длъжност Местоположение: Позиция в компанията
Полеви представител Канада Договор

LabTest е работодател с еднакви възможности.

Всички квалифицирани кандидати ще получат разглеждане без оглед на раса, цвят на кожата, религия, национален произход, сексуална ориентация или полова идентичност.