Märgid ja sildid

LabTesti sertifitseerimismärgid ja sildid on tõend selle kohta, et toode vastab asjakohastele kohaldatavatele standarditele, mille järgi seda hinnati. Tootele kinnitatud LC sertifitseerimis- / kontrollimärk või LC-silt kinnitab, et toode vastab tööstusharu kehtestatud standardite nõuetele.

LC-sertifikaadi märgis on varustatud riigipõhiste tähistega: “c” tähistab Kanadat ja “meie” USA-d. Allpool on toodud LC-märkide näide. Deklareeritud standard (id), mille järgi toodet on hinnatud ja millele on leitud vastavus, tuleb märkida LC-märgi juurde.

MÄRGID JA SILDID TÜÜP KIRJELDUS RIIK
  sertifikaat Nii Kanada kui ka USA turgudel hinnatud ja sertifitseeritud tooted on tähistatud tähisega LC märk ja on loetletud LC toodete kataloogis. Kanada ja USA
sertifikaat Kanada turule hinnatud ja sertifitseeritud tooted on tähistatud tähisega LC PPE märk ja on loetletud LC toodete kataloogis. Kanada
Kontrollimine Tooted, mille vastavust kehtivatele energiatõhususe standarditele on hinnatud ja kontrollitud, on tähistatud tähisega LC energia kontrollitud märk ja on loetletud LC toodete kataloogis Kanada ja USA
sertifikaat Tooted, mis on hinnatud ja sertifitseeritud vastavaks kohaldatavatele sanitaarstandarditele, on tähistatud tähisega LC kanalisatsioonimärk ja on loetletud LC toodete kataloogis. Kanada ja USA
Kontrollimine Meretooted, mida on katsetatud ja kontrollitud, et need vastavad kehtivatele merestandarditele, on tähistatud tähisega LC meremärk ja on loetletud LC toodete kataloogis. Kanada ja USA
sertifikaat Komponendid, mis on hinnatud ja sertifitseeritud vastavaks kohaldatavatele standarditele, on tähistatud tähisega LC komponendi märk ja on loetletud LC toodete kataloogis. Kanada ja USA
Kontrollimine Tooted, mida on hinnatud ja kontrollitud vastavalt kohaldatavatele spetsifikatsioonidele või standardile, on tähistatud tähisega LC kinnitatud märk ja on loetletud LC toodete kataloogis. Kanada ja USA
Erikontroll Üldised elektritooted, mille vastavust hinnati CSA SPE-1000 nõuetele, on märgistatud tähisega Erikontrollide silt. Kanada
Erikontroll Meditsiiniseadmed / -süsteemid, mis on hinnatud CSA SPE-3000 nõuetele vastavaks, on märgistatud Erikontrollide silt. Kanada
Erikontroll Kütust põletavad tooted, mis on hinnatud CSA B149.3 nõuetele vastavaks, on märgistatud Erikontrollide silt. Kanada
Välja hindamine Nii Kanada kui ka USA turgudel hinnatud ja ühikuga kinnitatud tooted on märgistatud tähisega Välja Hinnangute silt Kanada ja USA