Myśląc o „niebezpiecznych lokalizacjach”, większość z nas myśli o górnictwie lub ropie i gazie, a nie o porcie tankowania ciężarówki z jedzeniem (lub innego pojazdu na gaz) DT Portland! Łatwopalne opary i sprzęt elektryczny nie są dobrym połączeniem.

https://kobi5.com/news/portland-food-truck-explodes-63248/

Więcej informacji o niebezpiecznych lokalizacjach certyfikacji LabTest