LabTest został niedawno wyróżniony przez miasto LA za sporządzenie wykazów i oceny produktów gazowych i hydraulicznych w terenie.

http://www.ladbs.org/docs/default-source/publications/misc-publications/approved-listing-agencies.pdf