Styczeń 19, 2018 - W następstwie wniosku i zatwierdzenia złożonego przez departament „Innovation, Science and Economic Development Canada” (ISED) do Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT - Federalny Instytut Telekomunikacji), LabTest Certification Inc. może teraz oficjalnie ogłosić przyznanie uznania jako drugim zagraniczna jednostka oceniająca zgodność, będąca stroną trzecią (CAB nr 5970) do oceny produktów i / lub infrastruktury telekomunikacyjnych i nadawczych. Uznanie było możliwe dzięki Umowie o wzajemnym uznawaniu (MRA) obowiązującej między Rządem Kanady a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych i opartej na Załączniku B do MRA i rozdziale IX „Wytycznych dotyczących akredytacji, autoryzacji, desygnacji and Recognition of Testing Laboratories ”, opublikowanym w„ Diario Oficial de la Federación ”11 października 2016 r.

LABTEST CERTIFICATION INC., może teraz działać jako zagraniczne laboratorium badawcze innej firmy i oceniać produkty pod kątem zgodności z następującymi meksykańskimi normami urzędowymi:

NOM-084-SCT1-2002 Telekomunikacja - Radiokomunikacja - Specyfikacje techniczne sprzętu nadawczego stosowanego w specjalistycznych mobilnych usługach radiokomunikacyjnych floty (trunkingi)
NOM-088/1-SCT1 -2002 Telekomunikacja-Radiokomunikacja - Urządzenia mikrofalowe dla systemów wielokanałowych w stałej służbie punkt-punkt i punkt-wielopunkt - Część 1: wielodostęp radiowy.
NOM-088/2-SCT1 -2002 Telekomunikacja-Radiokomunikacja - Urządzenia mikrofalowe dla systemów wielokanałowych w stałej usłudze punkt-punkt i punkt-wielopunkt - Część 2: Transport.
NOM-208-SCF1-2016Produkty. Systemy radiokomunikacyjne wykorzystujące technikę widma rozproszonego - Sprzęt radiokomunikacyjny z przeskokiem częstotliwości i modulacją cyfrową działający w zakresach 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz i 5725-5850 MHz - Specyfikacje i metody badań * NOM-EM-016-SCF1-2016, wycofany 21 października 2016 r. i zastąpiony przez NOM-208-SCF1-2016 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Federacji w dniu 7 lutego 2017 r.