To już oficjalne: Komisja Europejska opublikowała „Zawiadomienie dla zainteresowanych stron” w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i jego wpływu na oznakowanie CE.

Zawiadomienie obejmuje również konsekwencje dla procedur oceny zgodności i jednostek notyfikowanych. Od 30 marca 2019 r. (Wstępna data wystąpienia) Wielka Brytania przestanie być częścią Unii Europejskiej.

Chociaż treść ewentualnej umowy o wystąpieniu jest nadal niepewna, od dnia wystąpienia przepisy Unii Europejskiej dotyczące produktów wprowadzonych do obrotu w UE, po tej dacie, nie będą już miały zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Wiele z nich ucierpi, zwłaszcza przedsiębiorców.

Niektóre wytyczne dotyczące nadchodzących zmian są już opracowywane, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zgodności i tego, jak wycofanie wpłynie na rolę jednostek notyfikowanych.

Obecne prawodawstwo wymaga, aby jednostki notyfikowane miały siedzibę w państwie członkowskim i były wyznaczane przez organ notyfikujący państwa członkowskiego do wykonywania zadań związanych z oceną zgodności. W związku z tym od dnia wystąpienia jednostki notyfikowane ze Zjednoczonego Królestwa utracą status jednostek notyfikowanych UE i zostaną usunięte z systemu informacyjnego Komisji na temat organizacji notyfikowanych - baza danych NANDO („Zawiadomienie dla zainteresowanych stron” Komisji Europejskiej, 2018).

Pełne szczegóły tutaj