karriärer

Tack för ditt intresse för att gå med LabTest-certifiering. 

Det är en spännande tid att vara en del av vårt växande team!

Vänligen kontakta oss på HR@labtestcert.com, om någon av de aktuella inläggen väcker ditt intresse. 

Vi vill prata med dig!

LabTest är en arbetsgivare för lika möjligheter.

Alla kvalificerade sökande kommer att få hänsyn utan ras, färg, religion, nationellt ursprung, sexuell läggning eller könsidentitet.